PATRICIA ZUNIGA


Började måla 0ktober 2017.

Abstrakt måleri. Börjar mina målningar utan ett bestämt projekt, en fläck och ett kaos på en tom duk som ger mig 

oändliga möjligheter. Målar färger i fullständig frihet. Färgerna tar mig på en resa utan bestämt mål. Tavlorna formar sig själva

 och är färdiga när jag känner att de är autentiska.

April 2018 deltog på Vårsalongen på Kulturhuset i Upplands-bro kommun.

December 2018 deltog i Julstuga på Lövsta Gård i Upplands-bro kommun.

April 2019 utsedd "Årets Upplands-Brokonstnär"

September 2019 utställning i Konsthallen Kulturhuset i Upplands-bro kommun.